Grup Terapileri

Grup terapisi nedir? 

Grup terapileri, bir ya da birden fazla terapist ve yapılandırılmış bir grubun katılımı ile yürütülen terapi yöntemidir. Grup terapisi, benzer problemleri yaşayan kişilerin birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmesinin yanı sıra grup aidiyetinin oluşturduğu dayanışma ve yardımlaşma ruhu ile iyileşme sürecine katkı sağlamaktadır. Ayrıca bireylere yalnız olmadıkları, diğer bireylerin de benzer sorunlar yaşadığına dair bilgi vermesi rahatlama yaratarak, sorunlarla mücadele için motivasyonu artırır.

Grup terapileri uzun yıllardır dünyanın hemen her yerinde özellikle kronik hastalıklar başta olmak üzere birçok psikolojik rahatsızlıkta iyileşme sürecine büyük katkılar sağlamaktadır. Kendi kendine yardım destek gruplarının aksine, grup terapi seansları bu alanda eğitim almış profesyonel bir terapist tarafından yürütülür. Terapist grubun tartışması için bir konu önerebilir ya da grup üyelerinin oturum için konuyu seçmesine destek olur. Grubu yöneten terapist sayısı bazı durumlarda iki veya daha fazla olabilir. 

Grup terapisi nasıl çalışır?

Grup terapilerinin en büyük avantajı, hastanın yalnız olmadığı, benzer sorunları olan başka insanlar olduğunu fark etmesine yardımcı olmaktır. Aynı sorunu yaşayan grup üyeleri birbirlerine destek olur ve belirli bir sorunla başa çıkmak için birbirlerine önerilerde bulunabilirler. Ayrıca grubun dinamikleri genellikle toplumun genelini yansıttığından grup terapi seansları bireyin başkalarıyla ilişki kurma becerisini geliştirmesine de yardımcı olabilir. 

Terapi sürecinin başlarında sorunları yabancılarla paylaşmak rahatsızlık verebilir. Ancak herkesin benzer bir durumla karşı karşıya kalması, duyguları açma ve tartışmaya yardımcı olur. Grup terapisi, duygularını, düşüncelerini tartışmaktan çekinen bireyler için geniş bir güvenlik ağı sağlar. Seanslarda konuşulanların gizli tutulacağını bilmek grup üyelerinin güvenini artırmaktadır.

Grup terapilerinden fayda sağlamak için terapi seanslarına düzenli katılım önemlidir. Terapi sürecinde üyeler, eski davranış biçimlerini daha yeni, üretken yöntemler ile değiştirmeye çalışırlar. Grup terapisi seansları hem başkalarından destek alma hem de başkalarına destek olma fırsatı sunar. Bu kavramların her ikisi de tedavide önemlidir. 

Grup terapisi, bireylerin iletişim ve sosyalleşme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Böylece bireylerin sorunlarını nasıl ifade edeceğini ve gelen eleştirileri nasıl karşılayacağını öğrenmelerine olanak tanır. Benzer deneyimlerden geçmiş diğer bireylerin başarılı davranışlarını model alabilirler.  

Grup terapisi hangi hastalıklarda etkilidir? 

Grup terapisi, bireysel terapi gibi birçok psikolojik sorunun çözümünde etkili olan bir yöntemdir.  Bazı durumlarda grup terapisine katılan kişiler bireysel terapi desteği de almaktadır. İki yöntemin eş zamanlı sürdürülmesinin etkili olduğu birçok araştırmada kanıtlanmıştır. 

Grup terapileri sıklıkla şu sorunların çözümünde bir tedavi yöntemi olarak önerilmektedir:

  • Bağımlılık (alkol, madde, kumar, internet vb.)
  • Kaygı bozuklukları 
  • Yeme bozuklukları 
  • Depresyon ve bipolar bozukluk 
  • Aile ve ilişki problemleri 
  • Kişilik ve ilişkili problemler 
  • Travma ve ilişkili bozukluklar