Çocuk Terapisi

Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren farklı gelişim evrelerinden geçer. Her evrenin doğal zorlukları olabildiği gibi çocuğun mizacından, aile yapısından ya da diğer çevresel koşullardan kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkabilir. Çoğu zaman çocuk ve aile bu sorunları kendi içinde çözer ve herhangi bir desteğe ihtiyaç duymazlar. Ancak bazen aile çözüm konusunda zorluk yaşayabilir.

Çocukluk döneminde ortaya çıkan çocuğun oyuna, okula ve yaşına uygun etkinliklere katılımını bozan korku, endişe, kaygı, üzüntü, ilgi kaybı beklendiğinden uzun sürüyorsa, aileler bu sorunlarla baş etmekte güçlük yaşıyorsa, travmatik yaşantılar ya da kayıplar söz konusu ise, aile çocuğa kural koymakta zorlanıyor çocuk yaşının gerektirdiği sorumlulukları almamak için direnç gösteriyorsa ve tüm bu sorunlar aile ile çocuğun arasındaki iletişimin sürmesini engelliyorsa psikoterapi hizmetine başvurabilirler.

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi erinlik ile başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden gelişimsel süreçtir. Çocukluk ve yetişkinlik dönemine benzememesi, kendine ait özellikleri, renkli ve karmaşık yapısı, fırtına ve stresiyle hem aileleri hem de gençleri sıklıkla zorlayan bir dönemdir.

Ergenlik dönemi fiziksel değişimlerle 10’lu yaşlarda başlar ve 10’lu yaşların sonuna dek sürer. Büyüme ve cinsel hormonların salınımı ile birlikte beden büyür, cinsel dürtüler ortaya çıkar, cinsel üreme özelliği kazanılır. 

Bütün bu bedensel değişikliklerle baş etmeye çalışan genç, bir taraftan da çevrenin beklentileri ile karşılaşır. Böylece bedensel değişimin getirdiği zorluklar ile ailenin ve yaşadığı toplumun ondan bekledikleri arasında bir çatışma yaşar. Aileler ise hızlı bir şekilde kendilerinden uzaklaşan çocuklarındaki değişikliklerle baş etmekte güçlük yaşar.

Çocuklar ve yetişkinler kendini gelişimsel grubuna ait hissederken, ergen kendini herhangi bir yere ait hissedemez. Bu da çatışmaya neden olur, kimlik gelişimini etkiler. 10’lu yaşlar kim olduğuna, neyden ya da kimden hoşlandığına, mesleğine, nasıl bir yetişkin olacağına karar vermenin sancılarıyla stresli bir şekilde geçer ve bu dönemi sağlıkla tamamlayan genç, yetişkinler dünyasına adım atar. 

Bu stresli gelişim döneminde sıklıkla çatışmalar artar. Aile ve genç bu çatışmaları çözmekte zorlanıyorsa, aile değişen çocuğu ile yaşadığı sorunlarda nasıl davranacağını belirlemekte zorlanıyorsa bu zorlu gelişimsel süreci sağlıklı sürdürebilmek ve sorunları yetişkinlik dönemine taşımamak için psikolojik destek almak önemlidir.